Na zaproszenie Obwodowej Biblioteki Naukowej w Iwano-Frankiwsku pod koniec sierpnia delegacja 5 bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zwiedzała biblioteki Zachodniej Ukrainy. 
Wśród delegatów znalazła się Bogumiła Becker-Kalicińska, kierownik GBP w Strzeleczkach. Z propozycją wyjazdu wyszedł   dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Tadeusz Chrobak. Była to forma  zrekompensowania wkładu pracy kierownika GBP w Strzeleczkach w organizację pobytu gości z bibliotek zagranicznych, w naszym województwie.
Opiekę nad delegacją przejęła pani Ludmila Babij- dyrektor Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej w Iwano-Frankiwsku. 
Codziennie zwiedzano i poznawano działalność 3-4 bibliotek. 
Dzielono się doświadczeniami w zakresie dobierania metod pracy z czytelnikiem indywidualnym i grupowym.
Zwiedzano Iwano-Frakiwsk, miasto do spacerów i jeden z najbogatszych powiatów - Dolina.
 
dla Bogusi
 
Dla Bogusi 1
 
20170824 091520