7 czerwca 2017 roku na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach z gimnazjalistami spotkał się psycholog Bogusław Konieczny. Książki  omawiające  ważne tematy w życiu młodego człowieka, powinny być wzmocnione bezpośrednim kontaktem z psychologiem.
Biblioteka w Strzeleczkach już od wielu lat stara się aby książka służyła młodemu  czytelnikowi do poszerzenia horyzontów i pozwoliła mu celniej formułować pytania do osoby prowadzącej  zajęcia z biblio terapii. 
Gimnazjaliści rozmawiali z psychologiem o wartościach w życiu człowieka ale też o  lękach, fobiach, nauce i szkole. Poruszony został też temat seksu w kontekście wyższych wartości.
 
konieczny